Rekrutacja
wybierz rekrutację

Wybierz rekrutację:


  cudzoziemców na studia I stopnia na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji w roku akademickim 2022/23

  cudzoziemców na studia I stopnia w roku akademickim 2022/23

  cudzoziemców na studia II stopnia w roku akademickim 2022/23

  obywateli polskich na studia I stopnia - kierunek ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU prowadzony na Wydziale Architektury w roku akademickim 2022/23

  obywateli polskich na studia I stopnia - kierunek ARCHITEKTURA prowadzony na Wydziale Architektury w roku akademickim 2022/23

  Ukraińców na studia I stopnia (pierwszy semestr w języku ukraińskim) na Wydziale Inżynierii Lądowej w roku akademickim 2022/23